Navigate Up
Sign In

Change € -0.06 ( -1.02%) 4:35 GMT+1 Aug 23

Nyrstar publiceert de oproepingen voor de GAV en de BAV 2017
Gereglementeerde informatie

17 maart 2017 om 19:00 CET

Nyrstar ("Nyrstar" of de "Vennootschap") nodigde vandaag haar aandeelhouders uit om de gewone algemene aandeelhoudersvergadering ("GAV") op 20 april 2017 bij te wonen.  Deze GAV zal aansluitend worden gevolgd door een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering ("BAV").  De GAV zal starten om 10u30 te BluePoint, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, België.

De volledige oproepingen met de agenda's, voorgestelde besluiten en toelichtingen kunnen worden geraadpleegd op de website van Nyrstar: http://www.nyrstar.com/investors/du/shareholderinformation/Pages/Shareholder-Meetings.aspx

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt-, en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Voor meer informatie

Anthony Simms        Group Manager Investor Relations                T: +41 44 745 8157                                M: +41 79 722 2152        anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni     Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342        franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDF