Navigate Up
Sign In

Change € -0.06 ( -1.02%) 4:35 GMT+1 Aug 23

Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering van Nyrstar te houden op 18 mei 2017
Gereglementeerde informatie

14 april 2017 om 07u00 CEST

Nyrstar (de "Vennootschap") nodigde vandaag de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap uit om een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering ("BAV") van de Vennootschap bij te wonen voor de goedkeuring, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, van clausules met betrekking tot controlewijziging in de context van een nieuwe zilver vooruitbetalingsregeling aangegaan op 30 maart 2017.

De BAV zal worden gehouden op donderdag 18 mei 2017 om 11u30 CEST, in Brussel.

Verdere informatie over de agenda van de BAV, met inbegrip van de oproeping tot de BAV en een toelichting namens de Raad van Bestuur in verband met het punt op de agenda van de BAV, is beschikbaar op de website van de Vennootschap:
http://www.nyrstar.com/investors/du/shareholderinformation/Pages/Shareholder-Meetings.aspx

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:
Anthony Simms Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152
E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342
E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDF