Navigate Up
Sign In

Change € -0.06 ( -1.02%) 4:35 GMT+1 Aug 23

Nyrstar: Resultaten van de Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen gehouden op 20 april 2017
Gereglementeerde informatie

20 april 2017 om 15.30 CEST

Nyrstar NV (de "Vennootschap") hield vandaag in Brussel haar gewone algemene aandeelhoudersvergadering ("GAV") en een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering ("BAV").

Er was geen aanwezigheidsquorum vereist voor de GAV. De aandeelhouders keurden alle punten op de agenda van de GAV goed, met inbegrip van de benoeming van de heer Hilmar Rode tot bestuurder en de herbenoeming van mevrouw Carole Cable tot onafhankelijk bestuurder.

Het aanwezigheidsquorum vereist voor de punten op de agenda van de BAV werd niet bereikt. Bijgevolg zal voor de punten op de agenda van de BAV een tweede buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering worden gehouden op donderdag 18 mei 2017 om 11.00 uur CEST, in Brussel.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms        Group Manager Investor Relations                T: +41 44 745 8157       M: +41 79 722 2152   E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni     Group Manager Corporate Communications  T: +41 44 745 8295       M: +41 79 719 2342   E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDF