Navigate Up
Sign In

Change € -0.06 ( -1.02%) 4:35 GMT+1 Aug 23

Nyrstar verhoogt met succes de Structured Commodity Trade Finance Facility
Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap

26 april 2017 om 19u00 CEST

Nyrstar maakte vandaag bekend dat ze met succes haar multi-currency Structured Commodity Trade Finance Facility heeft verhoogd van EUR 400 miljoen naar EUR 500 miljoen op toegezegde basis.

De Structured Commodity Trade Finance Facility omvat een accordeoncomponent die een verhoging toestaat tot EUR 750 miljoen op vooraf goedgekeurde maar niet-toegezegde basis. Het bedrag dat Nyrstar mag opnemen onder de facility wordt bepaald door de waarde van de voorraden en vorderingen (de leenbasis) van Nyrstar en wijzigt overeenkomstig als de grondstoffenprijzen wijzigen. Op basis van de gestegen grondstoffenprijzen was de leenbasis de laatste maanden groter dan de vorige toegezegde facility limiet van EUR 400 miljoen.

In zijn commentaar op de verhoogde facility limiet, zei Chris Eger, Chief Financial Officer van Nyrstar:

"De afgelopen jaren heeft de Structured Commodity Trade Finance Facility aangetoond dat ze uiterst geschikt is voor onze activiteiten om de veranderende werkkapitaalvereisten te financieren en een hoeksteen zal blijven voor onze financieringsbehoeften op lange termijn. De afgelopen 12 maanden waren we getuige van een stijging van de werkkapitaalbehoeften als gevolg van betere grondstoffenprijzen. De verhoging van deze facility met EUR 100 miljoen zal de liquiditeit verder verbeteren tegen een aantrekkelijke kapitaalkost."

Zoals eerder bekendgemaakt door Nyrstar op 14 april 2017 in de aankondiging voor de Bijzondere Algemene Vergadering op 18 mei 2017, heeft Nyrstar haar balans eind maart 2017 verder versterkt met de tussen Nyrstar en Goldman Sachs aangegane overeenkomst voor een bijkomende vooruitbetaling voor zilver van USD 60 miljoen, met een aflossingsvrije periode van 6 maanden gevolgd door een afschrijving van 6 maanden.

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland.  Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met                      
Anthony Simms  -  Group Manager Investor Relations   T: +41 44 745 8157   M: +41 79 722 2152   anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni  -  Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295  M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDF