Navigate Up
Sign In

Change € -0.06 ( -1.02%) 4:35 GMT+1 Aug 23

Nyrstar: Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
Gereglementeerde informatie

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

27 april 2017 om 19u00 CET

Samenvatting van de kennisgeving

Nyrstar NV (de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat zij op 26 april 2017 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van Norges Bank.

Overeenkomstig de voormelde transparantiekennisgeving:

  • houden ondernemingen gecontroleerd door Norges Bank. 36.640 stemrechten in de Vennootschap, hetgeen 0,04% vertegenwoordigt van de uitstaande stemrechten in de Vennootschap; en
     
  • kunnen ondernemingen gecontroleerd door Norges Bank. 2.740.238 stemrechten in de Vennootschap verwerven na uitoefening van gelijkgestelde financiële instrumenten, hetgeen 2,93% vertegenwoordigt van de uitstaande stemrechten in de Vennootschap.

Bijgevolg werd een totaal van 2.776.878 stemrechten, hetgeen 2,97% van de uitstaande stemrechten in de Vennootschap vertegenwoordigt, ter kennis gegeven door Norges Bank. overeenkomstig de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Inhoud van de transparantiekennisgeving

De op 13 mars 2017 gedateerde transparantiekennisgeving bevat de volgende informatie:

Varia

Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via http://www.nyrstar.com/investors/du/news/Pages/news.aspx.

Contactpersoon voor vragen over het transparantiepersbericht, de transparantiekennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap: Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com.

- EINDE -

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDF