Navigate Up
Sign In

Change € -0.06 ( -1.02%) 4:35 GMT+1 Aug 23

Nyrstar: Tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2017
Gereglementeerde informatie

4 mei 2017 om 07u00 CEST

HOOFDPUNTEN:

 • Onderliggende EBITDA Groep[1] van EUR 55 miljoen voor het eerste kwartaal 2017, een stijging met EUR 14 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal 2016, hoofdzakelijk dankzij een stijging met 66% van de gemiddelde zinkprijs (USD 1.679/t naar USD 2.780/t) en een sterkere Amerikaanse dollar, gedeeltelijk gecompenseerd door dalingen in de verwerkingslonen
  • Onderliggende EBITDA Metaalverwerking van EUR 63 miljoen, een stijging met EUR 12 miljoen jaar-op-jaar, hoofdzakelijk dankzij hogere grondstoffenprijzen, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere zinkverwerkingslonen en een productie van lood en bijproducten; en
  • Verbeterde onderliggende EBITDA Mijnbouw van EUR 3 miljoen, een stijging met EUR 6 miljoen jaar-op-jaar dankzij hogere grondstoffenprijzen, gedeeltelijk gecompenseerd door een lagere mijnbouwproductie en een negatieve EBITDA-bijdrage van de heropstart van de mijnen van Middle Tennessee
 • Nettoschuld, zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten, van EUR 986 miljoen op het einde van het eerste kwartaal 2017, een stijging met EUR 121 miljoen vergeleken met 31 december 2016, hoofdzakelijk als gevolg van de uitstroom van werkkapitaal omwille van hogere grondstoffenprijzen. Nettoschuld, met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende obligaties, van EUR 1.272 miljard op het einde van het eerste kwartaal 2017, een stijging met EUR 105 miljoen vergeleken met 31 december 2016
 • Geslaagde plaatsing van het schuldneutrale aanbod van EUR 400 miljoen notes om het krediet uit te breiden, de looptijden te verlengen en de liquiditeit te verbeteren
 • Port Pirie Herontwikkeling grondig doorgelicht bij de start van het eerste kwartaal 2017 met verhoogde winststijging na volledige opstart van ongeveer EUR 130 miljoen per jaar, op basis van macrogegevens van 2016. De constructie werd geoptimaliseerd en de warme inbedrijfstelling gepland voor september 2017 met een totale kostprijs voor het project van AUD 600 miljoen
 • Mijnen van Middle Tennessee heropgestart in december 2016 en de opstart verloopt volgens plan, voorwaardelijke heropstart van de mijn van Myra Falls goedgekeurd; en aankondiging verkoop van de mijn van Campo Morado voor USD 20 miljoen

In zijn commentaar op de tussentijdse managementverklaring voor het eerste kwartaal 2017 zei Hilmar Rode, Chief Executive Officer:
"We zijn  vooruitgang blijven boeken met onze strategische initiatieven in het eerste kwartaal 2017 om de activiteiten een duurzame toekomst te geven als een toonaangevende zink- en loodbusiness.
We hebben een doorlichting uitgevoerd van onze activiteiten en drie belangrijke pijlers geïdentificeerd met opportuniteiten voor een aanzienlijke stijging van de winstgevendheid van Nyrstar:

 1. betere operationele prestaties in heel ons zinksmelternetwerk;
 2. optimalisatie, afbouw van de risico's van en bijkomende inkomstenstijging uit de Port Pirie Herontwikkeling; en
 3. maximale waarde halen uit onze Noord-Amerikaanse mijnbouwportefeuille, die nu een positieve kasstroom genereert.

In maart 2017 werd onze balans nog versterkt dankzij een bijkomende overeenkomst voor een zilvervooruitbetaling van EUR 60 miljoen met een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een afschrijving van 6 maanden, en de uitgifte van EUR 400 miljoen senior onbevoorrechte notes met een looptijd van 7 jaar, waardoor onze liquiditeit verbeterde en onze gemiddelde looptijd voor obligaties steeg van 2,5 jaar naar 4 jaar. De balans werd ook versterkt in april met de uitbreiding van de Structured Commodity Trade Finance Facility van EUR 400 miljoen naar EUR 500 miljoen. We zullen op de markt blijven zoeken naar bijkomende opportunistische financieringen om de balans verder te versterken en ons bestaand looptijdprofiel uit te breiden.

Voor de rest van het jaar 2017 zijn onze strategische prioriteiten duidelijk:

 1. onze hoge veiligheidscultuur nog versterken en onze "Visible Safety Leadership" doorheen de Vennootschap verbeteren;
 2. realisatie van de inbedrijfstelling en geoptimaliseerde opstart van de Port pirie Herontwikkeling in lijn met het herziene budget en plan dat werd aangekondigd in februari 2017;
 3. maximale waarde halen uit de mijnbouwportefeuille via de verkoop van de mijnen van Latijns-Amerika en de optimalisering van de mijnen van Noord-Amerika, inclusief de heropstart van de mijnen van Middle Tennessee en Myra Falls, om ze met waarde te verkopen of verder de sterke vrije kasstroom te benutten als er geen aanvaardbare aanbiedingen worden ontvangen;
 4. stevige impuls geven aan de operationele prestatie van alle activiteiten om het volledige potentieel van de bestaande activabasis te benutten, waaronder verdere bedrijfs- en operationele kostenbesparingen; en
 5. behoud van een sterke balans en een liquiditeitsprofiel dat gebaseerd is op een uiteenlopende waaier aan financieringsopportuniteiten.

CONFERENCE CALL
Het Management zal deze verklaring toelichten in een conference call met de beleggersgemeenschap op 4 mei 2017 om 09:00 uur Central European Summer Time. De presentatie kan worden gevolgd via een live webcast en zal tevens in het archief beschikbaar zijn. De webcast is toegankelijk via: http://edge.media-server.com/m/p/qw853huk

BELANGRIJKSTE CIJFERS

EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven)[2]
1e kwartaal
2016
1e kwartaal
2017
%
Verandering
 
       
Opbrengsten      
Metaalverwerking 638 931 46%
Mijnbouw 36 49 36%
Overige (35) (48) (37%)
Groepsinkomsten 638 932 46%
       
Onderliggende EBITDA      
Onderliggende EBITDA Metaalverwerking 51 63 24%
Onderliggende EBITDA Mijnbouw (3) 3 200%
Onderliggende EBITDA Overige en Eliminaties (7) (11) (57%)
Onderliggende EBITDA van de Groep 41 55 34%
Onderliggende EBITDA-marge 6% 6% 0%
       
Investeringen      
Metaalverwerking 58 56 (3%)
Mijnbouw 3 8 167%
Investeringen Groep 61 65 7%
       
Leningen en opgenomen gelden, einde periode 879 1.045 19%
Geldmiddelen en kasequivalenten, einde periode 219 58 (74%)
Zinkvooruitbetaling 128 147 15%
Eeuwigdurende effecten 48 139 190%
       
Nettoschuld exclusief vooruitbetaling voor zink en eeuwigdurende effecten 660 986 49%
       
Nettoschuld inclusief vooruitbetaling voor zink en eeuwigdurende effecten 837 1.272 52%
       
Productie Metaalverwerking      
Zinkmetaal ('000 ton) 255 261 2%
Loodmetaal ('000 ton) 47 35 (26%)
       
Mijnbouwproductie      
Zink in concentraat ('000 ton) 26 23 (12%)
Koper in concentraat ('000 ton) 0,5 0,3 (40%)
Zilver ('000 troy ounces) 166 117 (30%)
Goud ('000 troy ounces) 0,5 0,3 (40%)
       
Markt[3]      
Zinkprijs (USD/t) 1.679 2.780 66%
Loodprijs (USD/t) 1.744 2.278 31%
Zilverprijs (USD/t.oz) 14,85 17,42 17%
Goudprijs (USD/t.oz) 1.183 1.219 3%
Gemiddelde wisselkoers EUR/USD 1,10 1,06 (4%)
Gemiddelde wisselkoers EUR/AUD 1,53 1,40 (8%)

FINANCIEEL OVERZICHT GROEP

De opbrengsten voor het eerste kwartaal 2017 van EUR 932 miljoen zijn met 46% gestegen tegenover het eerste kwartaal 2016 dankzij hogere zink-, lood-, zilver- en goudprijzen die respectievelijk met 66%, 31%, 17% en 3% gestegen zijn en hogere productievolumes in de zinksmelterijen, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door lagere benchmarkverwerkingslonen en een hogere gemiddelde korting op de benchmark voor het concentraatboek van Nyrstar.

De onderliggende EBITDA Groep (voortgezette activiteiten) van EUR 55 miljoen in het eerste kwartaal 2017, een stijging met 34% vergeleken met het eerste kwartaal 2016, te wijten aan hogere grondstoffenprijzen en een sterkere Amerikaanse dollar, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere verwerkingslonen en een lagere productie in de loodsmelterijen en de Mijnbouw.

De investeringen (voortgezette activiteiten) bedroeg EUR 65 miljoen in het eerste kwartaal 2017, d.i. een stijging met 7% jaar-op-jaar als gevolg van een stijging met EUR 8 miljoen van de investeringen in Mijnbouw, gedeeltelijk gecompenseerd door een daling met 3% van de totale investeringen in Metaalverwerking vergeleken met het eerste kwartaal 2016, die EUR 56 miljoen bedroegen.

De nettoschuld eind eerste kwartaal 2017 zonder de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten lag met EUR 986 miljoen 14% hoger dan eind 2016 (EUR 865 miljoen). De nettoschuld met de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten lag eind eerste kwartaal 2017 met EUR 1.272 miljard 9% hoger dan eind 2016. Het kassaldo eind eerste kwartaal 2017 bedroeg EUR 58 miljoen, tegenover EUR 127 miljoen eind 2016, met een proforma liquiditeit op het einde van het eerste kwartaal 2017 van EUR 733 miljoen, die de verhoging weerspiegelt van de Structured Commodity Trade Finance Facility eind april 2017.

ZINKCONCENTRATEN

De benchmarkverwerkingslonen 2017 voor zinkconcentraat werden vastgelegd onder volgende voorwaarden:

 • Basisverwerkingsloon USD 172 per dmt (droge metrische ton) concentraat tegen basisprijs van USD 2.800 per ton;
 • Escalator van 0% van de zinkprijs boven USD 2.800 per ton; en
 • De-escalator van 0% van de zinkprijs onder USD 2.800 per ton; en

Nyrstar sloot de onderhandelingen met alle benchmark- en non-benchmarkleveranciers af in april 2017. De benchmarkverwerkingslonen 2017 voor zinkconcentraat vertonen een daling van het basisverwerkingsloon met ongeveer 15% tegenover de hoofdverwerkingslonen in 2016 van USD 203 per dmt, met een basisprijs van USD 2.000 per ton.

De meeste (90-95%) concentraatvereisten voor 2017 van Nyrstar zijn geprijsd tegen benchmarkvoorwaarden of met verwijzing naar de benchmark met een toegepaste korting. Bovendien bedroeg de gemiddelde korting op de benchmarkverwerkingslonen door Nyrstar in het eerste kwartaal 2017 iets meer dan in het eerste kwartaal 2016 en de vorige jaren. In het eerste kwartaal 2017 bedroeg de door het Metaalverwerkingssegment van Nyrstar bereikte gemiddelde korting op de gerealiseerde verwerkingslonen ongeveer USD 40-50 per ton, wat in lijn is met de korting tijdens het tweede tot vierde kwartaal 2016. Voor de rest van het jaar 2017 wordt dezelfde korting verwacht.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

"Schade voorkomen" is een topprioriteit bij Nyrstar. De Vennootschap engageert zich om haar activiteiten veilig te houden en om risico's voor onder meer mens en milieu proactief te beheren. Bij Nyrstar werken we samen om een werkomgeving te creëren waar alle risico's daadwerkelijk worden opgespoord en beheerst en iedereen aan het eind van elke werkdag veilig en gezond naar huis gaat.

De LTIR (Lost Time Injury Rate ofwel verloren werktijd door verwondingen per miljoen manuren) voor de Vennootschap in het eerste kwartaal 2017 bedroeg 1,6, een verbetering met 33% vergeleken met een LTIR van 2,4 in het eerste kwartaal 2016. Het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) daalde met 10% vergeleken met het eerste kwartaal 2016 en het aantal gevallen dat minstens een medische behandeling vergt (RIR) steeg lichtjes met 2% vergeleken met het eerste kwartaal 2016. In het eerste kwartaal 2017 bereikte de smelterij van Auby de mijlpaal van één kalenderjaar zonder ongevallen. Dit is de eerste keer bij Nyrstar dat een operationele site dergelijke mijlpaal heeft bereikt.

Er deden zich tijdens het kwartaal geen milieu-incidenten met materiële zakelijke gevolgen of langdurige impact op het milieu voor.

OPERATIONEEL OVERZICHT: METAALVERWERKING

EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven)
1e kwartaal
2016
1e kwartaal
2017
%
Verandering
       
Opbrengsten 638 931 46%
       
Onderliggende EBITDA 51 63 24%
       
Onderhoud 18 21 17%
Groei 5 6 20%
Port Pirie Herontwikkeling 35 28 (20%)
Investeringen Metaalverwerking 58 56 (3%)

Metaalverwerking realiseerde in het eerste kwartaal 2017 een onderliggende EBITDA van EUR 63 miljoen, d.i. een stijging met 24% tegenover het eerste kwartaal 2016 dankzij hogere grondstoffenprijzen en een sterkere Amerikaanse dollar, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere zinkverwerkingslonen en een lagere productie van lood en bijproducten. Zoals het management verwachtte, was het verkoopresultaat voor Metaalverwerking dit seizoen zwak wegens de voorraadafbouwcyclus bij belangrijke klanten tijdens het winterseizoen op het noordelijke halfrond en het Chinese Nieuwjaar.

De investeringen voor onderhoud in het eerste kwartaal 2017 stegen met 17% tegenover het eerste kwartaal 2016, wat in lijn ligt met de hogere investeringsguidance voor 2017 (EUR 100 miljoen tot EUR 135 miljoen) vergeleken met 2016 (EUR 97 miljoen).

  1e kwartaal
2016
1e kwartaal
2017
%
Verandering
       
Zinkmetaal ('000 ton)      
Auby 29 40 38%
Balen/Overpelt 65 64 (2%)
Budel 71 71 0%
Clarksville 28 29 4%
Hobart 62 57 (8%)
Totaal 255 261 2%
       
Loodmetaal ('000 ton)      
Port Pirie 47 35 (26%)
       
Andere producten      
Koperkathode ('000 ton) 1,2 0,9 (25%)
Zilver (miljoen troy ounces) 3,8 2,8 (26%)
Goud ('000 troy ounces) 10,9 17,6 61%
Indiummetaal (ton) - 2,7 100%
Zwavelzuur ('000 ton) 357 331 (7%)

Metaalverwerking produceerde ongeveer 261.000 ton zinkmetaal in het eerste kwartaal 2017, d.i. in lijn met de onderkant van de guidance voor het volledige jaar 2017, een stijging met 2% tegenover het eerste kwartaal 2016. De stijging jaar-op-jaar van de zinkmetaalproductie was hoofdzakelijk het gevolg van de geplande onderbreking voor onderhoud in Auby in het eerste kwartaal 2016 die toen een negatieve impact had op de productie.

De productie in Auby steeg met 38% als gevolg van een geplande stillegging van het celhuis in het eerste kwartaal 2016; en in Hobart daalde de productie met 8% ingevolge een niet-geplande onderbreking van de roosterij die werd veroorzaakt door een tekort aan vuurvaste steen en de daaropvolgende defluidisatie die een impact had op de productie tijdens de eerste acht dagen van 2017, toen de output laag lag wegens de beperkte beschikbaarheid van geroost erts. De indiumproductie in Auby werd opnieuw opgestart in het eerste kwartaal 2017, met een productie van 2,7 ton. De indiumproductie in Auby lag sinds november 2015 stil door schade die veroorzaakt werd door een brand in de indiumfabriek.

De productie van commercieel loodmetaal in Port Pirie van 35kt lag 26% lager dan in het eerste kwartaal 2016 als gevolg van een traag hoogovendebiet te wijten aan een probleem met de warmtewisselaar in de oude zuurfabriek dat een negatieve invloed had op de kwaliteit van de sinter en een stillegging van de hoogoven gedurende twaalf dagen om lekkende koelmantels te herstellen. De koper- en zilverproductie daalde in het eerste kwartaal 2017 met respectievelijk 25% en 26%, terwijl de goudproductie steeg met 61%. Het verschil in de productie van koper, zilver en goud komt hoofdzakelijk door een andere aanvoermix van verbruikt materiaal met minder koper en zilver en meer goud.

OPERATIONEEL OVERZICHT: MIJNBOUW

EUR miljoen
(tenzij anders aangegeven)
1e kwartaal
2016[4]
1e kwartaal
2017
%
Verandering
       
VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN      
       
Opbrengsten 36 49 36%
       
Onderliggende EBITDA (3) 3 200%
       
Onderhoud 1 3 200%
Exploratie en ontwikkeling 2 5 150%
Groei - - -
       
BEËINDIGDE BEDRIJFSACTIVITEITEN (enkel Contonga & Coricancha)      
Onderliggende EBITDA 2 (2) (200%)
Investeringen 1 0 (100%)

De onderliggende EBITDA van Mijnbouw van EUR 3 miljoen in het eerste kwartaal 2017 lag EUR 6 miljoen hoger dan in het eerste kwartaal 2016 dankzij de hogere zinkprijs en de lagere zinkverwerkingslonen en operationele verbeteringen die de directe operationele kosten deden dalen. Het resultaat van Mijnbouw is exclusief de impact van de onderliggende EBITDA van Contonga en Coricancha, die werden geëlimineerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten wegens de aangekondigde desinvestering ervan. Myra Falls, waar de productie momenteel is opgeschort, en de mijnen van Middle Tennessee die aan een heropstart bezig zijn, droegen in het eerste kwartaal 2017 negatief bij tot de EBITDA voor respectievelijk EUR (3) miljoen en EUR (4,4) miljoen. Wanneer de mijnen van Middle Tennessee opnieuw starten met de ertsproductie in het tweede kwartaal 2017, zullen ze naar verwachting positief tot de EBITDA beginnen bijdragen.

De investeringen in de Mijnbouw in het eerste kwartaal 2017 bedroegen EUR 8 miljoen, d.i. een stijging met EUR 5 miljoen jaar-op-jaar, hoofdzakelijk als gevolg van de heropstart van de mijnen van Middle Tennessee in december 2016. De investeringen in Mijnbouw zijn exclusief de activiteiten te Contonga en Coricancha die werden geëlimineerd uit de resultaten als beëindigde mijnactiviteiten. In het eerste kwartaal 2017 werden er geen investeringen gedaan in de beëindigde mijnbouwactiviteiten.

'000 ton
tenzij anders aangegeven
1e kwartaal
2016
1e kwartaal
2017
%
Verandering
       
VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN      
Totaal gemalen erts[5] 603 586 (3%)
       
Zink in concentraat      
Langlois 10 7 (30%)
Myra Falls - - -
East Tennessee 16 17 6%
Middle Tennessee - - -
Totaal 26 23 (12%)
       
Overige metalen      
Koper in concentraat 0,5 0,3 (40%)
Zilver ('000 troy oz) 166 117 (30%)
Goud ('000 troy oz) 0,5 0,3 (40%)

In het eerste kwartaal 2017 produceerden de mijnen van Nyrstar ongeveer 23kt zink in concentraat, een daling met 12% in vergelijking met het eerste kwartaal 2016. De productie te Langlois werd beïnvloed door een gebrek aan ontwikkeling die momenteel wordt aangepakt. Bovendien wordt de mijn van Middle Tennessee eerder heropgestart dan voordien meegedeeld. De ertsverwerking is gestart in het tweede kwartaal 2017 en tegen november 2017 zou bij volledige capaciteit 50 kton zink per jaar moeten worden bereikt.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

Verkoopproces Mijnbouw
In de loop van het eerste kwartaal 2017 heeft de Vennootschap de verkoop van haar mijnen voortgezet door aan gebruikelijke closingvoorwaarden te voldoen met betrekking tot de in december 2016 aangekondigde verkoop van de Contonga-mijn in Peru en verschillende minerale concessies in Quebec, Canada, aan dochterondernemingen van Glencore plc en de Coricancha-mijn in Peru aan Great Panther Silver Limited. Aan de closingvoorwaarden voor de verkoop van de minerale concessies in Quebec werd voldaan in april 2017 en verwacht wordt dat aan de closingvoorwaarden voor Coricancha en Contonga zal worden voldaan in respectievelijk het tweede en derde kwartaal 2017.

Eind april 2017 sloot Nyrstar een aandelenkoopovereenkomst om de Camp Morado-mijn in Mexico te verkopen aan Telson Resources Inc. en Reynas Minas S.A. de C.V., respectievelijk een in Canada gevestigde junior mijnbouwonderneming die wordt verhandeld op de TSX Venture Exchange en een in Mexico gevestigde mijnbouwonderneming, voor een totaal bedrag van USD 20 miljoen. Een bedrag van USD 0,8 miljoen werd betaald aan Nyrstar bij de ondertekening van de aandelenkoopovereenkomst, USD 2,7 miljoen moet worden betaald bij de closing van de Transactie, en USD 16,5 miljoen moet worden betaald in contanten op of vóór de twaalf maandsverjaardag van de closing van de Transactie. De closing van de Transactie is onderworpen aan de gebruikelijke closingvoorwaarden en zal naar verwachting plaatsvinden in het derde kwartaal 2017.

Nyrstar heeft  de heropstart van de mijn van Myra Falls voorwaardelijk goedgekeurd en zal beperkt blijven investeren om de aanwezigheid van reserves aan te tonen en de mijnplannen te versterken om de verkoop van haar resterende Amerikaanse mijnbouwactiva te vergemakkelijken. De Vennootschap blijft trouw aan haar strategie om haar mijnbouwactiva van de hand te doen voor waarde.

Port Pirie Herontwikkeling
Op 31 maart 2017 bedroegen de investeringen te Port Pirie AUD 551 miljoen, waarbij AUD 572 miljoen werd toegezegd, AUD 220 miljoen werd opgenomen via de eeuwigdurende effecten en AUD 73 miljoen overblijft om op te nemen.

Zoals meegedeeld door de Vennootschap op 9 februari 2017, heeft ze een verregaande doorlichting van het project Port Pirie Herontwikkeling uitgevoerd en afgerond om ervoor te zorgen dat Port Pirie, wat betreft omvang, stroomschema en installatie/opstart, een optimaal resultaat oplevert.

Deze doorlichting door het management heeft bevestigd dat de Port Pirie Herontwikkeling de juiste strategie is voor de Vennootschap, daar ze een belangrijk positief langetermijneffect zal hebben op de activiteiten van Nyrstar en de winst aanzienlijk zal doen stijgen. Uit deze doorlichting is echter ook gebleken dat er aanpassingen nodig zijn aan de productie van de belangrijke module-onderdelen, die de start van de warme inbedrijfstelling vertragen. Tevens zijn er nog een aantal verbeteringen geïdentificeerd die bijkomende waarde zullen creëren. Port Pirie bevindt zich in een stadium waar deze verbeteringen nog effectief kunnen worden aangebracht alvorens Port Pirie in bedrijf wordt gesteld in september 2017.

In het eerste kwartaal 2017 heeft de Port Pirie Herontwikkeling zich gefocust op de realisatie van de aanpassingen, waarnaar hierboven wordt verwezen, de verbetering van het aftapproces van de TSL-hoogoven, alsook de realisatie van de modulaire bouw en de voortgang van de inbedrijfstelling van de nieuwe infrastructuur en de verwante controlesystemen. Ondertussen blijft men werken aan de doorgedreven scholing van het fabriekspersoneel alsook een verbeterd opstartproces van de TSL-hoogoven en een aansluiting bij de bestaande activiteiten. Om het opstartrisico verder af te bouwen, is de Vennootschap van plan de bestaande sinterfabriek en zuurfabriek verder te laten draaien gelijktijdig met de opstart van de nieuwe TSL-hoogoven en zuurfabriek. Zoals eerder aangekondigd, zullen de totale geschatte kosten om het project te voltooien naar verwachting met ongeveer EUR 70 miljoen stijgen van AUD 563 miljoen tot AUD 660 miljoen.

De in het eerste kwartaal 2017 afgeronde doorlichting heeft aangetoond dat de incrementele stijging van de EBITDA uit de herontwikkeling, met 2016 als basis, hoger zal liggen dan de vorige opstartguidance van EUR 80 miljoen per jaar en naar verwachting ongeveer EUR 40 miljoen zal bedragen in 2018, EUR 100 miljoen in 2019 en EUR 130 miljoen per jaar voor 2020.

TOEKOMSTGERICHTE MEDEDELINGEN

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar, onder meer met betrekking tot: de operationele resultaten van Nyrstar, haar financiële toestand, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en aannames evenals aan andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten of kansen evenals die van de markten waarin zij actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt u dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties vormen voor prestaties in de toekomst en dat haar huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Bovendien, zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige verandering in de verwachtingen van Nyrstar of enige wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, te herzien of te wijzigen of om daarvan enige herziening of wijziging bekend te maken, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com

Belangrijke informatie
Deze aankondiging dient enkel als algemene informatie. Zij is geen en maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, noch zal er enige verkoop of aankoop zijn van dergelijke effecten. Deze aankondiging is in het bijzonder geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika. Geen enkele van dergelijke effecten mag worden verkocht in de Verenigde Staten behalve als deze effecten werden geregistreerd bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van de registratieverplichtingen onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, beschikbaar is. De Vennootschap heeft niet de intentie om enig deel van enig aanbod in de Verenigde Staten van Amerika te registreren of om een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te doen. Enig aanbod van effecten zal worden gedaan door middel van een aanbiedingsdocument dat gedetailleerde informatie zal bevatten over de vennootschap en het management alsook jaarrekeningen. Deze aankondiging is geen prospectus in de betekenis van Richtlijn 2003/71/EC van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 4 november 2003, zoals gewijzigd en zoals omgezet respectievelijk in iedere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de "Prospectusrichtlijn"). Deze aankondiging maakt geen openbaar aanbod of een uitnodiging van het publiek in verband met enig aanbod om effecten in enige jurisdictie te kopen of erop in te schrijven uit en zal ook onder geen enkele omstandigheden een dergelijk openbaar aanbod of een dergelijke uitnodiging uitmaken.

Neem voor meer informatie contact op met
Anthony Simms        Group Manager Investor Relations   T: +41 44 745 8157     M: +41 79 722 2152      anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni  -  Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295  M: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com

[1] De onderliggende EBITDA is een niet-IFRS-maatstaf voor inkomsten die door het management wordt gebruikt om de onderliggende prestatie van de activiteiten van Nyrstar te beoordelen en wordt door Nyrstar gerapporteerd om meer uitleg te verschaffen bij de onderliggende bedrijfsprestatie van haar activiteiten. Nyrstar definieert "Onderliggende EBITDA" als winst of verlies voor de periode aangepast om het verlies uit beëindigde activiteiten (na aftrek van inkomstenbelasting), de inkomstenbelasting (verlies)/winst, het resultaat van geassocieerde deelnemingen, de winst op de verkoop van geassocieerde deelnemingen, de netto financiële kosten, de waardeverminderingsverliezen en terugnames, de herstructureringskosten, de M&A-verwante transactieuitgaven, de waardevermindering, uitputting en afschrijving, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit gecontracteerde derivaten volgens IAS 39: "Financiële instrumenten: opname en waardering" en andere posten met betrekking tot gebeurtenissen of transacties die duidelijk afwijken van de gewone activiteiten van Nyrstar uit te sluiten. Voor een definitie van andere termen in dit persbericht, verwijzen wij naar de woordenlijst met belangrijke termen van Nyrstar op: http://www.nyrstar.com/investors/du/Pages/beleggermateriaal.aspx 
[2] De eerstekwartaalcijfers 2017 werden aangepast om El Toqui, El Mochito, Contonga en Coricancha, die nu zijn verkocht of onder beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geherklasseerd, uit te sluiten
[3] De zink-, lood- en koperprijzen zijn gemiddelden van de dagelijkse LME-prijzen voor afwikkeling in cash. De zilver/goudprijs is een gemiddelde van respectievelijk de dagelijkse fixing op de LBMA en de dagelijkse fixing op de PM
[4] 1e kwartaal van 2016 werden aangepast om El Toqui, El Mochito, Contonga en Coricancha, die nu zijn verkocht of onder beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn geherklasseerd, uit te sluiten
[5] De mijnbouwproductie voor beide jaren werd aangepast om de productievolumes van de mijn van Contonga, die geklasseerd werd als beëindigde bedrijfsactiviteit, uit te sluiten. Voor de productie bij de beëindigde bedrijfsactiviteiten, zie de bijlage

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDF