Navigate Up
Sign In

Change € -0.06 ( -1.02%) 4:35 GMT+1 Aug 23

Nyrstar: Resultaten van de Buitengewone en Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergaderingen gehouden op 18 mei 2017
Gereglementeerde informatie

18 mei 2017 om 12:30 CEST

Nyrstar NV (de "Vennootschap") hield vandaag in Brussel een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering alsook een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering.

De punten op de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering met betrekking tot (a) de absorptie van verliezen door middel van een vermindering van beschikbare reserves en uitgiftepremies, (b) de toekenning van een machtigng aan de Raad van Bestuur onder het toegestaan kapitaal, en (c) de hernieuwing van de machten van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen, werden goedgekeurd.

Het enige agendapunt van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering met betrekking tot de goedkeuring overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen in verband met de zilver vooruitbetalingsregeling afgesloten op 30 maart 2017 tussen Nyrstar Sales & Marketing AG (een volledige dochtervennootschap van de Vennootschap) en Goldman Sachs International, werd eveneens goedgekeurd.

Er gold geen aanwezigheidsquorum voor de vergaderingen van vandaag.

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms        Group Manager Investor Relations                T: +41 44 745 8157       M: +41 79 722 2152   E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni     Group Manager Corporate Communications  T: +41 44 745 8295       M: +41 79 719 2342   E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDF