Navigate Up
Sign In

Change € -0.06 ( -1.02%) 4:35 GMT+1 Aug 23

Nyrstar : Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
Gereglementeerde informatie

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

27 juni 2017 om 19u00 CET

Samenvatting van de kennisgeving

Nyrstar NV (de "Vennootschap") kondigt vandaag aan dat zij op 26 juni 2017 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen van BlackRock, Inc.

BlackRock, Inc. heeft kennis gegeven dat haar deelneming in Nyrstar onder de laagste drempel van 3% is gedaald op 23 juni 2017 als gevolg van een overdracht van aandelen.

Verdere gegevens betreffende kennisgevingen van aandeelhouders zijn beschikbaar op de Nyrstar website: http://www.nyrstar.com/investors/du/shareholderinformation/Pages/shareholderstructure.aspx.

Varia

Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via http://www.nyrstar.com/investors/du/news/Pages/news.aspx.

Contactpersoon voor vragen over het transparantiepersbericht, de transparantiekennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap: Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com.

- EINDE -

Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms        Group Manager Investor Relations                T: +41 44 745 8157       M: +41 79 722 2152   E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni     Group Manager Corporate Communications  T: +41 44 745 8295       M: +41 79 719 2342   E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDF