Navigate Up
Sign In

Change € -0.06 ( -1.02%) 4:35 GMT+1 Aug 23

Nyrstar geeft 84.969 nieuwe aandelen uit onder een bestaand incentive plan voor personeelsleden - Nieuwe noemer
Gereglementeerde Informatie

29 juni 2017 om 19u00 CEST

Kapitaalverhoging

Nyrstar NV (de "Vennootschap") kondigt aan dat zij vandaag 84.969 nieuwe gewone aandelen heeft uitgegeven middels een kapitaalverhoging in geld voor een bedrag van EUR 440.989,11 (bestaande uit kapitaal en uitgiftepremie) in het kader van het toegestaan kapitaal. Op de nieuwe aandelen werd ingeschreven door bepaalde bestaande senior personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen die ervoor hebben geopteerd om hun award in geld onder Grant 7 van het Long Term Incentive Plan van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk aan te wenden om in te schrijven op nieuwe aandelen van de Vennootschap.

De in voormelde kapitaalverhoging uitgegeven aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen als, en hebben in alle opzichten een gelijkaardige (pari passu) rang, met inbegrip van dividendrechten, als de bestaande en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het moment van hun uitgifte en zullen recht hebben op uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum op of na de datum van uitgifte van de aandelen valt. De Vennootschap zal de toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels aanvragen.

Nieuwe noemer

Ingevolge de uitgifte van aandelen kan, overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, de staat van het maatschappelijk kapitaal en de uitstaande stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap op 29 juni 2017 als volgt worden samengevat:

  • Totaal uitstaand maatschappelijk kapitaal: 97.281.194,98
  • Totaal uitstaande stemrechtverlenende effecten: 93.648.929
  • Totaal uitstaande stemrechten (noemer): 93.648.929
  • Totaal uitstaande converteerbare obligaties: 4,25% niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2018 voor een totale hoofdsom van EUR 90,5 miljoen (de "2018 Converteerbare Obligaties"), en 5,00% niet-gesubordineerde gegarandeerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2022 voor een totale hoofdsom van EUR 115 miljoen (de "2022 Converteerbare Obligaties")
  • Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven: maximaal 16.163.169 nieuwe aandelen (waarbij ieder aandeel recht geeft op één stemrecht) kunnen worden uitgegeven bij de conversie van (a) alle uitstaande 2018 Converteerbare Obligaties aan hun huidige conversieprijs van EUR 21,63 per aandeel, en (b) alle uitstaande 2022 Converteerbare Obligaties aan hun huidige conversieprijs van EUR 9,60 per aandeel. De conversieprijzen van de 2018 Converteerbare Obligaties en 2022 Converteerbare Obligaties zijn onderhevig aan aanpassingen.

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms        Group Manager Investor Relations                T: +41 44 745 8157       M: +41 79 722 2152   E: anthony.simms@nyrstar.com
Franziska Morroni     Group Manager Corporate Communications  T: +41 44 745 8295       M: +41 79 719 2342   E: franziska.morroni@nyrstar.com

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:

Volledige versie in PDF