Navigate Up
Sign In

Change € -0.06 ( -1.02%) 4:35 GMT+1 Aug 23

Aandeelhouderstructuur

Kapitaal
Het totale maatschappelijk kapitaal bedraagt € 97.281.194,98 en wordt vertegenwoordigd
door 93.648.929 aandelen.


Stemrechten

Het totale aantal stemrechten (de "noemer") bedraagt 93.648.929. 


Drempels van de Vennootschap

Bijkomend aan de wettelijke drempels van 5% of elk veelvoud van 5%, heeft Nyrstar de volgende lagere en tussenliggende vennootschapsdrempels aangenomen: 3% en 7.5% (artikel 8 van de statuten van Nyrstar NV)

Aandeelhouderstructuur
Alhoewel kleine en institutionele investeerders uit België een belangrijk onderdeel vormen van onze aandeelhouders, bestaat het overgrote deel van de investeerders uit buitenlandse ondernemingen. Nyrstar heeft belangrijke investeerders in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en andere delen van Europa.

Aandeelhoudersverklaringen boven de 3% drempel werden ontvangen van de volgende aandeelhouders:

Urion Holdings (Malta) Ltd, een dochtervennootschap van Trafigura B.V. 24,64% Transparency declaration​
Norges Bank* ​2,97% Transparency declaration​
Umicore NV 3,09% Transparency declaration​

* Het percentage van 2,97% omvat stemrechten verbonden aan effecten (0,04%) en stemrechten die kunnen worden verworven na uitoefening van financiële instrumenten gelijkgesteld met stemrechtverlenende effecten (2,93%).
  
 
 


Verplichte Kennisgeving

Elke aandeelhouder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, 3% of meer van de stemrechten bezit, moet zijn deelname in Nyrstar bekend maken aan zowel de vennootschap als aan de Belgische Financial Services and Markets Authority (FSMA). Elke stijging of daling boven of onder de drempel van 3%, 5%, 7.5% of elk veelvoud van 5% is onderworpen aan bovengenoemde verplichting tot kennisgeving.

De verklaringsformulieren kunnen teruggevonden worden op de FSMA website.
Klik hier voor verdere informatie.


Ingevulde en ondertekende formulieren moeten zowel per email als per fax verstuurd worden naar:

Nyrstar
Company Secretary
Fax: +32 14 44 95 50
company.secretary@nyrstar.com

FSMA
Banking, Finance & Insurance Commission
Supervision of Financial Information and Markets
Fax: +32 22 20 59 12
trp.fin@cbfa.be

​​​