Meerjarige overeenkomst getekend tussen Nyrstar en SEA-invest groep: een vermindering van 7.200 vrachtwagenritten per jaar

Wednesday May 12, 2021

Budel-Dorplein, 12 mei 2021 - Nyrstar, een wereldwijde onderneming met een marktleiderspositie in zink en lood, en SEA-invest, één van ‘s werelds grootste exploitanten van terminals voor droge bulkgoederen, fruit en vloeibare bulkgoederen, hebben hun samenwerking uitgebreid en hebben een meerjarige overeenkomst getekend voor het verder verhogen van Nyrstar's vrachtvervoer per spoor.

Het is Nyrstar’s ambitie om de groenste transportmodus te gebruiken voor de invoer van grondstoffen en de uitvoer van afgewerkte producten en bijproducten van hun sites naar de markt: het meeste gebeurt per zeeschip, binnenschip en trein. Nyrstar onderzoekt echter voortdurend oplossingen hoe het zijn productie, producten en logistieke processen nog duurzamer kan maken en engageert zich om de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan zijn activiteiten te blijven verlagen via een brede waaier van acties.

Daniel Vanin, CEO van Nyrstar: "Nyrstar werkt samen met partners die de verschuiving naar koolstofneutraliteit helpen maken. In dit geval combineren SEA-invest en Nyrstar hun expertise om logistieke processen nog duurzamer te maken. De ondertekening van dit contract met SEA-invest en de miljoenen euro's die beide organisaties investeren om de operaties en infrastructuur te verbeteren, vergroten onze inspanningen om het wegtransport voor onze vracht zo veel mogelijk verder te beperken."

Sinds juli 2010 levert SEA-invest volledige spoorwegdiensten aan Nyrstar: SEA-rail. Eigen wagons vervoeren grondstoffen van de toegewezen Antwerp Bulk Terminal (ABT) in de haven van Antwerpen naar de sites van Nyrstar in Balen, België, en Budel in Nederland. De ABT wordt momenteel aangepast om jaarlijks ongeveer 200.000 ton lading van Nyrstar Budel per spoor te ontvangen en op te slaan. Het vervoer van deze tonnage per trein vanaf september 2021 betekent een vermindering van 7.200 vrachtwagenritten per jaar.

De samenwerking tussen Nyrstar en SEA-invest is gebaseerd op de gedeelde verantwoordelijkheid om bij te dragen tot een veiliger en gezonder milieu. Michel Moons, manager van SEA-nvest: "onze bedrijfsprincipes omvatten samen groeien met onze klanten, via lange termijn partnerschappen. Dit contract is een uitstekend voorbeeld van twee partijen die al jaren samenwerken en die een voortdurende focus hebben op het verhogen van de productiviteit en efficiëntie met het gemeenschappelijke doel om de milieu-impact van onze dagelijkse activiteiten te verminderen."

Andere projecten die Nyrstar onderneemt met betrekking tot duurzaamheid in de logistiek zijn onder meer het herzien van vervoerde maximumgewichten en -afmetingen en het verhogen van het vervoer per binnenschip en bulk.

EINDE PERSBERICHT

Nyrstar is een wereldwijde onderneming in metalen, met een marktleiderspositie in zink en lood. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, Amerika en Australië en heeft meer dan 4.000 mensen in dienst. De wereldwijde activiteiten van het bedrijf bevinden zich dicht bij belangrijke klanten en belangrijke transportknooppunten om de levering van grondstoffen en de distributie van afgewerkte producten te vergemakkelijken. In juli 2019 werden de operationele activiteiten van Nyrstar voor het grootste deel eigendom van Trafigura, een van 's werelds grootste onafhankelijke handelsondernemingen in grondstoffen. Bezoek www.nyrstar.com.

SEA-invest is een van 's werelds grootste terminaloperatoren voor droge bulk, breakbulk, fruit en vloeibare bulk en heeft meer dan 4.500 mensen in dienst. De groep heeft een wereldwijde reputatie opgebouwd op het gebied van stuwadoren, opslag en andere havengerelateerde activiteiten. SEA-invest is actief in 25 havens verspreid over twee continenten en is geïntegreerd in een groot aantal industrieën. Dankzij hun nabijheid en connectiviteit tot zowel de producent als de eindbestemming is SEA-invest een cruciale schakel geworden in de toeleveringsketen van hun klanten. Bezoek www.sea-invest.com.

Gytha Steenvoorden - Global Head of Communications, Nyrstar - Gytha.Steenvoorden@Nyrstar.com - +31 6 13 335 894