Nyrstar's zinksmeltactiviteiten in Budel worden opnieuw opgestart

Tuesday April 30, 2024

Budel-Dorplein, 30 april 2024 - Na een care en maintenance periode die vanaf de tweede helft van januari 2024 is ingegaan, worden de Budel-activiteiten van Nyrstar in Nederland herstart met een verminderde productiecapaciteit in de week die begint op 13 mei. Deze beslissing volgt op een grondige en uitgebreide evaluatie en weerspiegelt recente verbeteringen in de marktomstandigheden en de tijdelijke herinvoering van indirecte kostencompensatie in Nederland die de totale energiekosten van Nyrstar Budel zal helpen verlagen.

Ondanks de beslissing om de Budel-activiteiten opnieuw op te starten, blijft de situatie uitdagend, vooral in Nederland. Als gevolg van de stopzetting door de Nederlandse regering van steunmaatregelen voor energie-intensieve industrieën -waaronder kritieke metaalactiviteiten- bevinden onze Nyrstar Budel-activiteiten zich in een aanzienlijk nadelige positie ten opzichte van vergelijkbare activiteiten in andere Europese lidstaten.

Guido Janssen, CEO van Nyrstar zegt: “We zijn verheugd om de herstart van Nyrstar Budel aan te kondigen en om de productie van zink en kritieke metalen te hervatten in onze uiterst efficiënte en geëlektrificeerde zinksmelter, met het oog op de verbeterende marktomstandigheden en de tijdelijke kostenverlaging van de Nederlandse overheid. Ik wil onze medewerkers bedanken voor hun steun en loyaliteit tijdens de periode van care en maintenance.

We blijven bij de overheid aandringen op het introduceren van duurzame steun voor de langere termijn voor hoge energiekosten om een gelijk speelveld te creëren in vergelijking met andere EU-lidstaten. En om daarnaast oplossingen mogelijk te maken die de kosten van het elektriciteitsnetwerk en -transport verlagen, waarmee de economische levensvatbaarheid van Nyrstar Budel op langere termijn ondersteund wordt. Dit zal toekomstgerichte investeringen in verdere elektrificatie, flexibele afname en binnenlandse productie van essentiële metalen op de site en een duurzame toekomst voor onze 500 directe werknemers en duizenden indirecte werknemers ondersteunen.”

De nominale capaciteit van Nyrstar Budel is [315ktpa] zink, maar de smelter werkt sinds Q4 2021 op flexibele basis. De situatie wordt voortdurend beoordeeld en Nyrstar blijft de productiecapaciteit van zijn Europese activiteiten actief beheren om in te spelen op de aanhoudende onzekere marktomstandigheden op korte termijn.

EINDE

Over Nyrstar:

Nyrstar is een internationale producent van kritieke mineralen en metalen die essentieel zijn voor een koolstofarme toekomst. Het bedrijf is marktleider op het gebied van zink en lood en stelt wereldwijd ongeveer 4.000 mensen tewerk. De mijnbouw, smelt- en andere activiteiten van Nyrstar vinden plaats in Europa, de Verenigde Staten en Australië. Het hoofdkantoor is gevestigd in Budel-Dorplein, Nederland.

De activiteiten van het bedrijf bevinden zich dicht bij belangrijke klanten en belangrijke transportknooppunten om betrouwbare en efficiënte levering van grondstoffen en de distributie van afgewerkte producten te vergemakkelijken. De operationele activiteiten van Nyrstar zijn volledig eigendom van Trafigura, één van 's werelds grootste onafhankelijke bedrijven op het gebied van grondstoffenhandel en supply-chain logistiek. Bezoek www.nyrstar.com.

Vragen van de media:

media@nyrstar.com